نگاه کردن

نگاه کردن به تو سخت است      خیلی

وقتی در مقابل من نشسته ای

فکر کردن به تو آسان است     خیلی

وقتی که دیگر نیستی

و تنها دو استکان خالی چای

در مقابل من

تمام کافه های جهان را

شبیه لاهیجان می کند

/ 0 نظر / 27 بازدید