چوپانی حوالی تهران


حتی حضور ناگهانی لب هایم

روی گونه های بی گناه تو

ذره ای از ملاحت جادویی تو کم نکرد

تو همچنان به زیبایی مدامت در طول تاریخ

ادامه میدادی

۱۳۸٩/۱٠/٤ | ٤:٥۱ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |
Design By : nightSelect.com