چوپانی حوالی تهران


به یاد بیاور مرا

خاطراتم را

خودم را

تنم را

مرور که میکنی

به یاد که می آوری

لمس که می کنی

نبض ام تندتر می زند

.......

تمام کوچه های چهارم غربی را مرور می کنم

تمام شب بوهای غربی را

تمام  پلاک های یک جهان را مرور می کنم

نمی دانم در میان کدام یک از کاج های زمستانی بود که دست هایت را گم کردم

چقدر نیستی

چقدر نیستم

چقدر نبض ام تند می زند دوباره

شاید داری تمام مرا مرور می کنی

خاطرات مردی را که

تمام تابستان های عمرش را با یک زمستان ساده معامله کرد

چقدر نیستی

چقدر هوا سرد است

چقدر نبض ام تند می زند دوباره

۱۳۸٩/۸/۱٩ | ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |
Design By : nightSelect.com