چوپانی حوالی تهران


خون زوزه می کشد

زمین ور می زند

دریا پچ پچ می کند

آسمان سکوت می کند

مرد گوش می کند

 میگل د اونامونو

۱۳۸٧/٦/٢٠ | ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ | شهاب نادری مقدم | نظرات () |
Design By : nightSelect.com